Bet Eden

 


Bet Eden - בית העדן

 

אודות הפרוייקט:
האתר משלב מערכת ניהול מתקדמת, עיצוב עדין ונקי, מערכת קטלוג משוכללת ופיתוחים ייעודיים לצורכי החברה ,

טכנולוגיות:
PHP, MySQL, HTML, CSS, JQuery, Photoshop


פיתוחים:

מערכת קטלוג מתקדמת


אודות החברה :

אתר Bet Eden שייך לחברת בנייה ושיפוצים , ומטרת האתר הוא בעיקר להציג את העבודות והפרוייקטים של החברה
וכמובן כרטיס ביקור ללקוחות.


תשתית:

LINUX


לאתר BetEden