AOC Grads

 


AOC Grads

 

אודות הפרוייקט:
האתר משלב מערכת ניהול מתקדמת, עיצוב עדין ונקי, מערכת קליטת בוגרים שנתיים משוכללת כולל רשתות חברתיות, ופיתוחים ייעודיים לצורכי החברה ,

טכנולוגיות:
PHP, MySQL, HTML, CSS, JQuery, Photoshop


פיתוחים:

מערכת לניהול תכנים , תמונות , בוגרים , הרשמה לקורסים ועוד.


אודות החברה :

אתר עמותת המכללה הערבית האורתודוקסית בחיפה , מטרת האתר יא לתקשר עם הבוגרי הבית ספר כולל הצגע פעילויות העמותה חדשות , ואירועים .


תשתית:

LINUX


לאתר Aocgrads